*skip_to_content*
en

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti burnos skalavimo skystį ir kosmetinį spiritą

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą – burnos skalavimo skystį „BF Cosmetic Light Cystal“, „BF Cosmetic Light Classic“, „BF Cosmetic Concentrate" ir  kosmetinį spiritą „BF Cosmetic-Blue“

 

Trumpas produkto aprašymas: burnos ertmės higienos priemonė, gamintojo pavadinimas ir adresas – Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL Sp.Z o.o. Stojadła.ul. Kołbielska 40A. 05-300 Minsk Mazowiecki- Poland, gaminio kilmės šalis – Lenkija.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2017-06-13 sprendimu Nr. 1RŠ-79 nutarė laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė (kol Lenkijos valstybinė Sanitarijos inspekcija  (chief sanitary inspectorate) patikrins ir įvertins, ar gamintojo „CANEXPOL Sp. Z.o.o.“ gaminamų kosmetikos gaminių informacijos bylos atitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus).

Įstatymų naujovės