*skip_to_content*
en

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti įdegio skatinamąją priemonę

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti įdegio skatinamąją priemonę

 

Laikinai uždrausta teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti įdegio skatinamąją priemonę su phototan ir auksinių palmių aliejumi KOLASTYNA, prekės brūkšninis kodas 5900536264950.

 

Trumpas produkto aprašymas: skatinamoji įdegio priemonė, supakuota į 150 ml talpos plastikinius, su užrašais ir stilizuotos palmės piešiniu, geltonos spalvos su rudu dangteliu, buteliukus. Pagaminimo data nenurodyta. Gamintojo pavadinimas ir adresas – Sarantis Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Pulawska 42c, Lenkija.Gaminio kilmės šalis - Lenkija, importuotojas ir jo adresas – nenurodyta, platintojas ir jo adresas UAB „Berner Lietuva“, Lakūnų g. 30, Vilnius.

                                                            

Produktas gali būti pavojingas, t.y. UAB „Berner Lietuva“ tiekia Lietuvos rinkai įdegio skatinamąją priemonę, neatitinkančią 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedo nuorodoje Nr. 39 ir Nr. 57 medžiagoms metilchloroizotiazolinonui ir metilizotiazolinonui taikomų naudojimų sąlygų, neatitinkantį kosmetikos gaminiams nustatytų reikalavimų, pažeidžiant šio Reglamento IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir VI skyriaus 19 straipsnio g punkto reikalavimus, todėl galimai keliamas pavojus vartotojų sveikatai.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities skyrius 2017-08-30 sprendimu Nr. 1NS-26 nutarė laikinai uždrausti UAB „Berner Lietuva“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.

Įstatymų naujovės