*skip_to_content*
en

Nutarta leisti teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti burnos skalavimo skystį ir kosmetinį spiritą

Vadovaujantis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus 2017 liepos 3 d. sprendimu Nr. 1RŠ-90 leidžiama tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą –  burnos skalavimo skystį „BF Cosmetic Light Cystal“, „BF Cosmetic Light Classic“, „BF Cosmetic Concentrate" ir  kosmetinį spiritą „BF Cosmetic-Blue“, kurio tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2017 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1RŠ-79.

Įstatymų naujovės