*skip_to_content*
en

UAB „DEPO DIY LT“ laikinai uždrausta teikti į rinką elektrinius konvektorius Warm house

UAB „DEPO DIY LT“ laikinai uždrausta teikti į rinką elektrinius konvektorius Warm house

Trumpas produkto aprašymas: vardinė įtampa 230 V, vardinis dažnis 50 Hz, srovės rūšis – kintamoji, II klasė, apsaugos kodas IP24.

 

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus patvirtinta UAB „DEPO DIY LT“ teikiamų rinkai gaminių sauga ir atitiktis privalomiesiems ir deklaruojamiems reikalavimams, uždrausta teikti į Lietuvos rinką gaminius – elektrinius konvektorius, prekės ženklas Warm house, modeliai: JHB-15MW, JHA-20MV ir JHC-10MV.

 

UAB „DEPO DIY LT“ pateiktas produktas gali būti pavojingas, nes pateiktoje CE atitikties deklaracijoje nėra nurodytas darnusis standartas, pagal kurį gamintojas deklaruoja, kad gaminiai atitinka direktyvą 2011/65/EU, nepateikti bandymų protokolai, patvirtinantys, kad gaminiai atitinka direktyvų 2014/35/ES, 2014/30/ES ir ES reglamento Nr. 2015/1188 reikalavimus, todėl neįmanoma patikrinti, ar gamintojas įvykdė visas prievoles, kad gaminys būtų tinkamai įvertintas.

 

Naudojimo instrukcijoje pateikta dviprasmiška informacija dėl gaminių naudojimo, t. y. bendruose saugumo nurodymuose yra įspėjimas, kad šio šildytuvo negalima naudoti vonios kambaryje, skalbyklose ir pan. patalpose, kuriose yra padidintas oro drėgnumas. Gamintojas įspėja, kad šildytuvas skirtas gyvenamosioms patalpoms šildyti, tačiau naudojimo instrukcijos 1 pav. parodyta, jog gaminius galima statyti ir vonios kambaryje, tik reikia išlaikyti nurodytus atstumus. Naudojimo instrukcijoje pateiktoje lietuvių kalba informacijoje apie gaminius tekstas neatitinka ES reglamento Nr. 2015/1188  2 lentelėje pateikto teksto.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2021-01-12 sprendimu Nr. 1BM-5 laikinai uždraudė UAB „DEPO DIY LT“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti elektrinius konvektorius, prekės ženklas Warm house, modeliai: JHB-15MW, JHA-20MV ir JHC-10MV, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė, t. y. kol bus patvirtinta produkto sauga.

Įstatymų naujovės