en

UAB „Elevita“ laikinai uždrausta teikti į rinką „OSOBAJA SERIJA universalus kremas po pirties ir saunos“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, dėl kitų gamybos partijų numerių gaminio tiekimo rinkai 2020 m. spalio 13 d. priėmė sprendimą „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo“ (Nr. (10-12 15.1.3)BV-11788) – laikinai – ne ilgiau kaip iki 2021 m. kovo 5 d. – uždrausti UAB „Elevita“ tiekti rinkai ir demonstruoti kosmetikos gaminį „OSOBAJA SERIJA universalus kremas po pirties ir saunos“ (brūkšninis kodas 4640011151955, kilmės šalis Rusija), kuris pagrįstai įtariamas, kad gali būti pavojingas, iki kol gaminio sauga bus pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 10 straipsnio reikalavimus atitinkančia gaminio saugos ataskaita, parengti gaminio informacijos bylos dokumentai pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 11 straipsnio reikalavimus.