en

UAB „WALLYS“ leista tiekti į rinką gelbėjimosi liemenes

UAB „WALLYS“ leista tiekti į rinką gelbėjimosi liemenes

Leidžiama tiekti į rinką ir demonstruoti gaminius – gelbėjimosi liemenes Wallys: mod. 80100 (50N, 80-100 kg, CE, EN 12402-5), mod. 100120 (50N, 100-120 kg, CE, EN 12402-5), mod.  120140 (50N, 120-140 kg, CE, EN 12402-5).

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius, vadovaudamasis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, 2020-11-05 sprendimu Nr. 1RB-126 leidžia tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą – gelbėjimosi liemenes Wallys: mod. 80100 (50N, 80-100 kg, CE, EN 12402-5), mod. 100120 (50N, 100-120 kg, CE, EN 12402-5), mod.  120140 (50N, 120-140 kg, CE, EN 12402-5)s 4751026280339, gamintojas UAB „WALLYS“, Sandėlių g. 44, Vilnius, kurio tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2020-01-15 sprendimu Nr. 1RB-5.