*skip_to_content*
en

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą elektrinį vandens šildytuvą Pro 1, ART. MS1976, brūkšninis kodas *1804001*

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą elektrinį vandens šildytuvą Pro 1, ART. MS1976,...

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą elektrinį vandens šildytuvą Pro 1, ART. MS1976, brūkšninis kodas *1804001*.

 

Trumpas produkto aprašymas: vardinė įtampa 220 V, srovės rūšis kintamoji, vardinis dažnis 50 Hz, vardinė galia 3000 W, darbo pobūdis – nepertraukiamas, prijungimas prie maitinimo – neatjungiamasis maitinimo virvėlaidis, instaliacija – fiksuota, apsaugos nuo elektros smūgio klasė – I, apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 - IPX4. Pakuotė – kartoninė dėžutė.

 

Elektrinis vandens šildytuvas Pro 1, ART. MS1976, brūkšninis kodas *1804001*, yra pavojingas, t. y. neatitinka Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, LST EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis) ir LST EN 60335-2-35:2016+A1:2020 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai keliami tekančio vandens šildytuvams). Bandymais nustatyta, kad asmuo patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srove.

 

Elektrinis vandens šildytuvas Pro 1, ART. MS1976, brūkšninis kodas *1804001*, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: elektros šokas.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-09-08 sprendimu Nr. 1BM-146 uždraudė UAB „Urmo grupė“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės