*skip_to_content*
en

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingas apsaugines kaukes Gram KN95 (5 sluoksnių, 1vnt.), KN95, brūkšninis kodas 8050043166234

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingas apsaugines kaukes Gram KN95 (5 sluoksnių, 1vnt.),...

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingas apsaugines kaukes Gram KN95 (5 sluoksnių, 1vnt.), modelis – Minkang 9001-KN95 Mask, brūkšninis kodas 8050043166234.

 

Trumpas produkto aprašymas: baltos spalvos, vienkartinės neaustinės, taurės formos kaukės, gumytėmis tvirtinamos už ausų. Supakuotos plastikiniuose maišeliuose po 1 vnt. Ženklinimas ant kaukės: Gram Minkang 9001-KN95 Mask, FFP2 Nr. D, EN 149:2001+A1 2009, CE; ženklinimas ant pakuotės: Apsauginė veido kaukė KN95, 1 vnt., 5 sluoksnių, b/k 8050043166234, sertifikato Nr. OP200328S.PHM0S21, platintojas UAB „TITANIKA“ Servėčės g. 1, Vilnius.

 

Apsauginės kaukės Gram KN95 (5 sluoksnių, 1vnt.), modelis – Minkang 9001-KN95 Mask, brūkšninis kodas 8050043166234, yra pavojingos, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, LST EN 149:2001+A1:2009 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas“.

 

Apsauginės kaukės Gram KN95 (5 sluoksnių, 1vnt.), modelis – Minkang 9001-KN95 Mask, brūkšninis kodas 8050043166234, naudojamos pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: naudotojų susirgimo ir galimų komplikacijų (mirties) pavojus (galima mikrobiologinė infekcija).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-03 sprendimu Nr. 1MS-13 uždraudė UAB „TITANIKA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės