*skip_to_content*
en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – „Dinozauro kiaušinis“

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – „Dinozauro kiaušinis“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį, žaislą – „Dinozauro kiaušinis“ kodas TOY-1359, prekės brūkšninis kodas 5056170313599.

 

Trumpas produkto aprašymas: tai smėlio spalvos trapios medžiagos (su skylutėmis) kiaušinis su žaliu, ypač sugeriančio vandenį, polimero dinozauru viduje. Panardinus į vandenį, brinkiųjų medžiagų dinozauro matmenys padidėja ir suardo kiaušinio lukštą. Kiaušinis įdėtas į skaidraus, lankstaus plastiko kiaušinio formos indelį. Žaislo masė – 30 g, matmenys – (62 x 46 x 46) mm.

 

Žaislas – „Dinozauro kiaušinis“ kodas TOY-1359, prekės brūkšninis kodas 056170313599 yra pavojingas, t. y. nustatyta, kad žaislas neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.6 punkto saugos reikalavimų žaislams – tempimo bandymo metu suimami žaislo komponentai (dinozauro galva, esant 30 N, uodega, esant 20 N tempimo jėgai) atsiskyrė ir atsiskyrusios dalys telpa į smulkių detalių cilindrą) – neturi susidaryti jokių žaislų dalių, kurios, neatsižvelgiant į jų padėtį, neturi visiškai tilpti į cilindrą, bandant pagal 8.2 p. (smulkių detalių cilindras). Žaislas neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto 3.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 5 p. reikalavimų šios grupės žaislams pagal mechanines ir fizikines savybes Įvertinus riziką, nustatyta rimta rizika – vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros  skyrius 2020-10-08  sprendimu Nr. 1VB-88 uždraudė UAB „Eurora“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po žaislo sunaikinimo Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą. 

Įstatymų naujovės