en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą - policininko rinkinį

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą - policininko rinkinį

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą žaislą – policininko rinkinį „MILITARY“,  kodas 516623575/1PC, prekės brūkšninis kodas 4772013105800.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislą – policininko rinkinį sudaro: ilgavamzdis šautuvas su spyruokliniu išmetimo mechanizmu, trys ilgi svaidiniai su oranžiniais polimeriniais siurbtukais, granata, akiniai ir trys taikiniai su priklijuotu spalvotu lipduku. Šautuvo tvirtinimo detalės (varžteliai) – metalinės. Žaislo masė – 110 g, pakuotės matmenys – 518 x 213 x 40 mm.

 

Žaislas – policininko rinkinys „MILITARY, kodas 516623575/1PC, prekės brūkšninis kodas 4772013105800 yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės ir fizinės savybės neatitinka standarto EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.1 punkto kokybės ir 4.17.2.3 c) punkto saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams – esant mažiausiai 8 N tempimo jėgai, nusitraukė svaidinių siurbtukai – elastingos medžiagos, naudojamos smogiamajam paviršiui neturi nusiimti (tempimo poveikis); šautuvas su išsiskyrusiu per siūlę taikiniu neatitinka kokybės reikalavimų. Nustatytos neatitiktys pagal Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1 ir 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 6 punkto, 2 priedo II dalies 16 punkto reikalavimus šios grupės žaislams. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-14 sprendimu Nr. 1VB-73 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, saugiai sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.