en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą adapterį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą adapterį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą adapterį Famatel 1405, brūkšninis kodas 8429760210610.

 

Trumpas produkto aprašymas: adapteris 1405 EU-UK, baltos spalvos. Adapterio vardinė įtampa: 250 V, 125 V; srovės rūšis: kintamoji; vardinė galia: 1800W, 900W, apsaugos laipsnis: IP20; apsauga nuo elektros smūgio: padidinta apsauga; montavimo būdas: kilnojamasis; kištukinių lizdų skaičius: 1; konstrukcija: išardomas; svoris: 30 g. Adapteris įpakuotas į PVC plėvelę. S.A.CIF A597376767, Vapor 12- 14-08110 MONTCADAIREIXAC (Barcelona) Spain) ir brūkšninis kodas 8429760210610.

 

Adapteris Famatel 1405, brūkšninis kodas 8429760210610, yra pavojingas, t. y. neatitinka standarto IEC 60884-2-5:2017 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 2-5 dalis. Ypatingieji adapterių reikalavimai“ 6.101, 8.1, 14,3, 14.4, 14.101 punktų reikalavimų bei standarto IEC 60884-1:2002+Al:2006+A2:2013 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ 6.1, 7.1.3, 8.1, 14.5, 14.14 punktų reikalavimų, t. y. dėl dvigubo adapterio vardinės įtampos ženklinimo, viena nurodyta adapterio vardinė įtampa mažesnė, nei maitinimo tinklo vardinės įtampos (IEC 60884-2-5:2017 6,101 punktas); adapterio galios netinkamas, dvigubas ženklinimas, o vardinė srovė nenurodyta (IEC 60884-2-5:2017 8,1 punktas); įžeminimo kontakto nėra savo vietoje (IEC 60884-2-5:2017 14.3 ir 14.4 punktai); adapterio kištukas neturi įžeminimo kontakto (IEC 60884-2-5:2017 14.101 punktas); vardinė įtampa ir srovė neatitinka 1 lentelės reikalavimų dėl dvigubo ženklinimo (IEC 60884-1:2002+Al:2006+A2:2013 6.1 punktas); pagal adapterio konstrukciją adapterio kištukas turi turėti įžeminimo kontaktus, bet kištukas be įžeminimo (IEC 60884-1:2OO2+A1:2006+A2:2013 7.1.3 punktas); vardinės įtampos netinkamps, dvigubas ženklinimas, o vardinė srovė nenurodyta (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 8.1 punktas); įžeminimo gnybto ženklinimas neatitinka reikalavimų (IEC 60884-1:2002+Al:2006+A2:2013 8.5 punktas); sraigtai, neleidžiantys patekti į adapterio vidų, neapsaugoti nuo iškritimo (IEC 60884-1:2002+Al:2006+A2:2013 14.14 punktas). Adapteris naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Adapterio kištukas neturi įžeminimo kontakto, todėl jungiant adapterį į elektros tinklą galima patirti elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-09-13 sprendimu Nr. 1MS-10  uždraudė  Dariui Radzevičiui, vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 161249, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.