*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą baterijų įkroviklį, prekės ženklas Westrom, brūkšninis kodas 2000221312638

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą baterijų įkroviklį, prekės ženklas Westrom,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą baterijų įkroviklį, prekės ženklas Westrom, modelis (tipas) –  PH03L2E/C812B, gamyklinis numeris (partija) – 848345, brūkšninis kodas 2000221312638.

 

Trumpas produkto aprašymas: Baterijų įkroviklis, prekės ženklas Westrom, modelis (tipas) PH03L2E/C812B, gamyklinis numeris (partija) 848345. Įkroviklio įėjime 100-240 VAC, 50/60 Hz; išėjime 1,2 VDC, 200 mA; 9 VDC, 20 mA, AAx1120mA, AAx2 120mA, AAAx1120mA, AAAx2 120mA,  brūkšninis kodas 2000221312638, gamintojas Jiaxing Yanggao Battery & Electric I&E Co., Ltd, Room 1202, Block A, Bell House, 525 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, Kinija; importuotojas Maxima LT, UAB Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuva. Pakuotė – plastikinė.  

 

Baterijų įkroviklis, prekės ženklas Westrom, modelis (tipas) –  PH03L2E/C812B, gamyklinis numeris (partija) – 848345, brūkšninis kodas 2000221312638, yra pavojingas, t. y.  neatitinka  standartų LST EN 60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir LST EN 60335-2-29 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams: LST EN 60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 7.1 punktas (ant Įkroviklio turi būti nurodyta galia arba srovė (nenurodyta); LST EN 60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 13.1 punktas (esant darbinei temperatūrai prietaiso nuotėkio srovė neturi viršyti nustatytų normų, o dielektrinis atsparumas turi būti pakankamas (neišlaikė dielektrinio atsparumo bandymų 3000 V įtampa tarp tinklo dalies ir išėjimo terminalų); LST EN 60335-2-29 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams: 22.26 punkto reikalavimų (Įkroviklio išėjimo grandinė turi būti maitinama per saugos izoliuojantį transformatorių ir neturi būti prijungta prie pasiekiamų metalinių dalių ar įžeminimo gnybto. Izoliacija tarp ypatingai žemos įtampos dalių ir tinklo dalių turi tenkinti dvigubosios ar sustiprintosios izoliacijos reikalavimams (transformatoriaus sustiprintoji izoliacija neišlaikė dielektinio atsparumo bandymų 3000 V įtampa).

 

Baterijų įkroviklis, prekės ženklas Westrom, modelis (tipas) –  PH03L2E/C812B, gamyklinis numeris (partija) – 848345 brūkšninis kodas 2000221312638, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika, nes vartotojas gali patirti elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-04-28 sprendimu Nr. 1MS-4 uždraudė MAXIMA LT, UAB, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės