*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą buitinį ilgiklį ACUMA, art. 154005, modelis – H04, brūkšninis kodas 4744984010360

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą buitinį ilgiklį ACUMA, art. 154005, modelis – H04,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą buitinį ilgiklį ACUMA, art. 154005, modelis – H04, brūkšninis kodas 4744984010360.

 

Trumpas produkto aprašymas: baltos spalvos buitinis ilgiklis, pagamintas iš plastamsės ir virvėlaidžio, priklijuota ženklinimo etiketė, supakuota į permatomą plastikinę pakuotę, paženklinta CE ženklu, ženklinimo etiketėje nurodyta: tipas / modelis H04, artikulas 154005, pavadinimas – ACUMA, brūkšninis kodas 4744984010360.

 

Buitinis ilgiklis ACUMA, art. 154005, modelis – H04, brūkšninis kodas 4744984010360, yra pavojingas, t. y.  neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Buitiniai ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ 23.4 punkto reikalavimų: neatjungiamieji kištukai ir neatjungiamieji nešiojami kištukiniai lizdai turi būti apsaugoti nuo per didelio sulenkimo įėjimo vietose. Apsauginis įtaisas tikrinamas lankstymo bandymu, kurio metu neturi nutrūkti srovė ir neturi atsirasti trumpasis jungimas tarp laidininkų. Lankstymo bandymo metu atsirado trumpasis jungimas iš kištukinio lizdo pusės. Trumpasis jungimas atsirado po 9471 ciklo; iš kištuko pusės trumpasis jungimas atsirado po 655 ciklų. Apsauginis įtaisas tikrinamas lankstymo bandymu, po kurio jis neturi atsiskirti, izoliacija neturi prasitrinti ar susidėvėti. Gyslų laidininkai susijungė trumpu jungimu. Trumpasis jungimas atsirado po 9471 ciklo; iš kištuko pusės trumpasis jungimas atsirado po 655 ciklų. Bandant neturi nutrūkti srovė ir neturi atsirasti trumpojo jungimo tarp laidų. Bandant išlinkių skaičius turi būti 10000.

 

Buitinis ilgiklis ACUMA, art. 154005, modelis – H04, brūkšninis kodas 4744984010360, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: asmuo gali patirti elektros smūgį, galimas užsidegimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-06-23 sprendimu Nr. 1LG-5 uždraudė  UAB „INSTABALT LIT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės