*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – montuojamą šviestuvą ORRO

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – montuojamą šviestuvą ORRO

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – montuojamą šviestuvą, tipas P-03, prekės ženklas ORRO brūkšninis kodas 0000055538299.

 

Trumpas produkto aprašymas: montuojamą šviestuvą, tipas P-03, prekės ženklas ORRO brūkšninis kodas 0000055538299 – baltos spalvos,  susidedantis iš  dviejų dalių: maitinimo bloko ir šviestuvo, pagamintas iš plastmasės. Šviestuvo masė (su maitinimo bloku) – 90 g., įpakuotas kartoninėje pakuotėje.

 

Gaminys – montuojamas šviestuvas, tipas P-03, prekės ženklas ORRO, brūkšninis kodas 0000055538299 yra pavojingas t. y. neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, pagal EGSC tyrimų protokolą šviestuvo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka standarto Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai. LST EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018 punktų: 3.24 punkto nepateiktas II klasės simbolis; 3.2.21 punkto instrukcijoje nėra nurodymo, kad šviestuvas neturi būti padengtas šilumą izoliuojančia medžiaga; 3.3.17 punkto nepateiktas įspėjimas dėl virvėlaidžio pakeitimo; 3.3.21 punkto šviestuvų su nekeičiamu ir naudotojo nekeičiamu šviesos šaltiniu instrukcijoje turi būti pateikta informacija naudotojo nekeičiamiems šviesos šaltiniams: „šio šviestuvo šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas arba jo paslaugų agentas arba panašus kvalifikuotas asmuo“, „dėmesio elektros smūgio pavojus“; 4.6 punkto jei šviestuvai tiekiami su jungiamaisiais laidais (laisvais galais), kuriems reikalingas atskiras gnybtų blokas maitinimo kabeliui prijungti, šiam gnybtų blokui turi būti numatyta pakankama vieta šviestuvo viduje, arba tiekiamos su šviestuvo dėžutės viduje, arba kaip nurodyta gamintojo; 4.13.1 punkto šviestuvas turi turėti pakankamą mechaninį atsparumą (bandymas spyruokliniu smūginiu bandomuoju aparatu) – maitinimo bloko gaubtas (3 smūgiai, 0,35 Nm) po bandymo smūgių gaubtas visiškai sulūžo – įtampingosios dalys pasiekiamos; 5.2.2 punkto virvėlaidžio laidų skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis nei 0,75 mm2, rastas: 0,17 mm2  (laisvi galai); 5.2.10 punkto šviestuvai tiekiami su nenuimamais lanksčiaisiais virvėlaidžiais turi turėti virvėlaidžio tvirtinimo įtaisą apsaugantį laidus nuo įtempimų ir sukimų – tvirtinimo įtaiso nėra; 5.3.1.1 punkto vidaus laidų skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis nei 0,4 mm2, rastas: 0,11 mm2; 8.2.1 punkto konstrukcija leidžia prisiliesti prie įtampingųjų dalių; 8.2.6 punkto gaubtai ir kitos dalys, užtikrinančio apsaugą nuo elektros smūgio turi turėti pakankamą mechaninį tvirtumą ir turi būti patikimai apsaugotos, kad neprarastų veiksmingumo normaliai naudojant; 10.2 punkto izoliacijos varža ir elektrinis atsparumas turi būti tinkami (bandant tarp įtampingųjų dalių ir Šviestuvo išorinių metalinių dalių (4U+2000) V) įvyko pramušimas). Atliktas gaminio rizikos vertinimas pagal RAPEX gairių metodiką ir nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-29 sprendimu Nr.1LG-21 uždraudė AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po jo sunaikinimo Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą. 

Įstatymų naujovės