*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – universalius klijus 88 M 40 ml, brūkšninis kodas 4601567000593

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – universalius klijus 88 M 40 ml, brūkšninis...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – universalius klijus 88 M 40 ml, brūkšninis kodas 4601567000593.

 

Trumpas produkto aprašymas: Klijai skirti klijuoti gumą metalus, stiklą, medį, betoną, polimerines medžiagas, audinį keramiką, odą. Klijų tūbelė spalvota (raudonos, žalios, juodos, baltos spalvų) 40 ml, paženklinta gamintojo informacija rusų kalba. Papildomai pakuotė paženklinta informacija valstybine kalba.

 

Universalūs klijai 88 M 40 ml, brūkšninis kodas 4601567000593 yra pavojingi, t. y. klijų sudėtyje nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos tolueno kiekis (73 %) viršija REACH reglamento XVII priede 48 punkte nustatytus apribojimus, toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog cheminę medžiagą – atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-06-10 sprendimu Nr. 1MS-8 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės