*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą girliandą, prekės modelis – ST005M, 500 lempučių, 32 metrų ilgio, 230 V, 50 Hz, 20 W

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą girliandą, prekės modelis – ST005M, 500 lempučių, 32...

Trumpas produkto aprašymas: žalios spalvos girlianda, kurios viename gale kištukas su 0,8 m ilgio virvėlaidžiu, žalios spalvos valdymo blokas su žaliu valdymo mygtuku, už kurio 32 metrų virvėlaidžių pynė su periodiškai išdėstytomis 500 lempučių ir žalios spalvos rozetė, skirta girliandų sujungimui.

 

Girlianda, prekės modelis – ST005M, 500 lempučių, 32 metrų ilgio, 230V, 50Hz, 20 W, yra pavojinga, t. y.  neatitinka LST EN 60958-1 standarto reikalavimų: instrukcijos, susijusios su sauga turi būti pateiktos tokia kalba, kuri yra priimtina šalyje, kur atliekamas įrenginio montavimas (instrukcija pateikta lenkų kalba, 3.1 p); turi būti nurodytas IP klasės simbolis, kuris parodo apsaugos laipsnį nuo dulkių, kietų objektų ir vandens (ant etiketės ir pakuotės nurodyta IP20, o ant girliandos valdymo dėžutės – IP44, nes girlianda yra skirta naudoti lauke, todėl turi būti taikomi IP44 reikalavimai, 3.2.6 p.); tinkama vardinė srovė ir įtampa turi būti deklaruojama šviestuvo elektros lizdui (nėra deklaruojama, 3.3.15 p); virvėlaidžio įėjimo vieta turi būti pakankama bei užtikrinti apsaugą nuo dulkių ir drėgmės patekimo į vidų (virvėlaidžių įėjimo vieta neužtikrina apsaugos nuo kietųjų objektų patekimo į vidų, 5.2.6 p.); virvėlaidžio įėjimo vietos turi būti užapvalintos bent 0,5 mm spinduliu (virvėlaidžio įėjimo vietos nėra suapvalintos, yra aštrių briaunų, 5.2.7 p.); gaminiai turi turėti įtvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų, nuo įtempių; turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo; neturi būti galima įstumti lankstųjį virvėlaidį į vidų (maitinimo virvėlaidis neturi tvirtinimo įtaiso; virvėlaidį galima įstumti į vidų, 5.2.10 p.); maitinimo virvėlaidis apkraunamas 25 kartus po 1 sekundę tokia jėga, kuri yra nurodyta 5.2 lentelėje. Po tempimo, yra atliekamas sukimo bandymas. Sukimo momento vertės yra nurodytos 5.2 lentelėje (tempimo jėga 30 N, virvėlaidis nutrūko po 3 patempimo, 5.2.10.3 p.); šviestuvo korpusas turi sudaryti apsaugos nuo dulkių, pašalinių daiktų ir drėgmės laipsnį pagal šviestuvo klasifikaciją ir IP kodą, paženklintą ant šviestuvo (ant girliandos valdiklio yra nurodytas IP44 apsaugos laipsnis, o ant etiketės – IP 20. Kadangi girlianda numatyta naudoti lauke, todėl buvo taikyti IP 44 reikalavimai, 9.2 p.); ar į šviestuvų su pirmaisias kvalifikaciniais skaitmenimis 3 ir 4 korpusu neįlenda atitinkami siekties bandikliai (siekties bandiklis įlenda į valdymo dėžutės vidų, girlianda neužtikrina apsaugos nuo kietų dalių, 9.2 p.). Taip pat nustatytos Girliandos neatitiktys LST EN 60958-2-20 standarto reikalavimams, t. y. girliandos, skirtos naudoti lauke, turi turėti bent IP 44 klasę arba didesnę (girlianda skirta naudoti lauke ir patalpose, deklaruojama IP 20 klasė, 3.1 p); girliandų vardinis virvėlaidžio skerspjūvio plotas turi būti toks, kad būtų užtikrintas adekvačios srovės tekėjimas ir mechaninės savybės t. y. 0,5 mm2 II klasės girliandoms (maitinimo virvėlaidis 0.016 mm2, LED maitinimo virvėlaidis 0,079 mm2, 20.11.2 p.);  virvėlaidžio tarp šakutės ir pirmosios lempos lizdo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m (mažesnis, t. y. 0,885 m, 20.11.5 p.).

                                                                                                     

Girlianda, prekės modelis – ST005M, 500 lempučių, 32 metrų ilgio, 230V, 50Hz, 20 W, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Vartotojas gali paliesti gaminio dalis, turinčias aukštos įtampos, ir patirti elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-06-10 sprendimu Nr. 1MS-9 uždraudė Žygimantui Masaičiui, veikiančiam pagal individualios veiklos pažymą Nr. 725703, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės