*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460.

 

Trumpas produkto aprašymas: ilgintuvas BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460, baltos spalvos, 5 lizdų ilgintuvas su šoniniais įžeminimo kontaktais, 3 m ilgio laidu ir šakute su neišardomais kištukiniais lizdais ir kištuku.

 

Ilgintuvas BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460, yra pavojingas, t. y.  neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Plugs and   socket – outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements“ reikalavimų: 8.1 punkto. Gaminio tipas, modelis – nenurodyti; 23.3 punktas. Neišardomos šakutės ir kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti su virvėlaidžiu, atitinkančiu IEC 60227 arba IEC 60245. Kabelis neatitinka jo žymėjimo. Gyslų laidininkai padaryti ne iš vario, o iš aliuminio, padengto variu; 23.4 punktas. Neišardomos šakutės ir neišardomi kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti sukonstruoti taip, kad virvėlaidis būtų apsaugotas nuo per didelio sulenkimo įėjimo vietose. Atliekant bandymą srovė neturi nutrūkti ir neturi atsirasti trumpasis jungimas tarp laidų. Po bandymo apsauginė įvorė neturi atsiskirti, izoliacija neturi prasitrinti ar susidėvėti, nutrūkusios gyslos neturi tapti pasiekiamomis. Bandant iš kištukinio lizdo pusės, gyslų laidininkai nutrūko – bandinio Nr. 043 ties 1945 išlinkių. Bandant iš kištuko pusės, gyslų laidininkai nutrūko – bandinio Nr. 043 ties 5332 išlinkių. 

 

Ilgintuvas BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565460, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika, nes vartotojas gali patirti elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-03-26 sprendimu Nr. 1MS-2 uždraudė UAB „Šviesos magija“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės