en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kūdikio nešynę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kūdikio nešynę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kūdikio nešynę – „Womar® Rain", prekės brūkšninis kodas 5902745120393.

 

Trumpas produkto aprašymas: nešynė „Womar® Rain" pagal savo konstrukciją priskiriama minkštųjų nešynių kategorijai, išorinė jos dalis pagaminta iš 100 proc. poliesterio, vidinė – 100 proc. medvilnė, užpildas — 100 proc. poliuretano. Nešynė Womar® realizuojama skaidrioje plastikinėje pakuotėje, informacija vartotojui pateikta kartu su pakuote esančiame aprašyme lenkų bei anglų kalba – nurodytas pavadinimas, brūkšninis kodas 5902745120393, gamintojo pavadinimas ir adresas Womar Maria Krawczyk, ui. Žyzna 13 C, 42-202 Czestochowa, Poland, www.womar.eu, nešynės Womar® naudojimo, priežiūros ypatumai, kurie pateikti, naudojant sutartinius priežiūros ženklus, patvirtinimas, kad nešynė „Womar® Rain" tinkama kūdikiams nuo 3 iki 24 mėn. amžiaus, kurių svoris nuo 3,5 iki 13 kg. Nešynės Womar® pakuotė gamintojo nėra pažymėta CE ženklu. Ant nešynės pakuotės pritvirtinta lipni etiketė su informacija lietuvių kalba.

 

Kūdikio nešynė „Womar® Rain", brūkšninis kodas 5902745120393, yra pavojinga, t. y. kūdikio nešynė neatitinka EN 13209-2:2015 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikio nešynės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Minkštoji nešynė" reikalavimų: 8 dalies – Mechaniniai pavojai, 8.1 punkto – Užspringimo ir prarijimo pavojus (sukimo testo (180° arba 0,34 Nm) ir tempimo testo (90 N) metu atsiskyrė užtrauktuko galvutės pakabukas, kuris telpa į mažų dalių cilindrą ir 8.5 punkto – Patvarumas, bandant pagal standarto 8.5.2 punkte numatytą privalomąjį minkštos nešynės atlaikomą svorį (iki 15 kg) po 37900 ciklų iš 50 000 privalomų ciklų, nešynė Womar® suplyšo, bei 10.3 punkto – nenurodyta būtina informacija -– taikomo ES standarto numeris ir data; nenurodyti produktą identifikuojantys duomenys – partijos numeris; modelio numeris. Dėl mechaninių ir fizikinių savybių nešynė Womar® neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkte pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – gaminys, kurio naudojimas, įskaitant ilgalaiki naudojimą, įprastomis, gamintojo nustatytomis ar iš anksto pagristai numatytomis sąlygomis, nepažeidžiant teisės aktuose gaminiui nustatytų saugos reikalavimų, įskaitant surinkimo, įrengimo ir priežiūros naudojant reikalavimus, nesukelia jokios rizikos arba kelia vartotojų gyvybei ir sveikatai tik minimalią riziką, kuri yra suderinama su gaminio naudojimu, yra priimtina bei atitinka aukštą vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį) ir yra pavojinga ypač pažeidžiamai vartotojų grupei – kūdikiams (atitrūkusią smulkią detalę vaikas gali įsidėti į burną ir ja užspringti; nešynei suplyšus, vaikas gali iš jos iškristi ir susižeisti). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-07-30 sprendimu Nr. LG-22  uždraudė UAB „Vaikutis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.