*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą maitinimo šaltinį antenai, modelis RY-120010, brūkšninis kodas 5410329221447.

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą maitinimo šaltinį antenai, modelis RY-120010,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą maitinimo šaltinį antenai, modelis RY-120010, brūkšninis kodas 5410329221447.

 

Trumpas produkto aprašymas: maitinimo šaltinis antenai, modelis RY-120010, brūkšninis kodas 5410329221447 – maitinimo šaltinis antenai, su televizijos antenos kištuku, juodos spalvos, plastikinėje pakuotėje.

 

Maitinimo šaltinis antenai, modelis RY-120010, brūkšninis kodas 5410329221447 yra pavojingas, t. y. neatitinka standarto standarto LST EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013 reikalavimų:

1) 1.7.1.2 punktas. Gamintojo pavadinimas, prekės ženklas arba firmos ženklas – nepateikta;

2) 1.7.2.1 punktas. Vartotojui turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad naudojant įrangą pagal gamintojo nurodymus nekiltų nesaugos pavojus. Vartotojui prieinamos naudojimo ir montavimo instrukcijos, jei elektros kištuku prijungiamą įrenginį įrengia vartotojas. Naudojimo instrukcija nepateikta;

3) 2.9.1 punktas. Izoliacinių medžiagų parinkimas ir naudojimas turi būti parenkamas atsižvelgiant į elektrinį, šiluminį, mechaninį stiprumą, darbo įtampos dažnį bei darbo aplinką. Neatitiko (neišlaikė) atsparumo karščiui bandymo.;

4) 4.5.5 punktas. Atsparumas nenormaliam karščiui. Neišlaikė, įspaudo skersmuo 2,36 ± 0,028 mm, leistinas iki 2 mm. Nustatyta rimta rizika. Vartotojas gali paliesti gaminio dalis, turinčias aukštos įtampos, ir patirti elektros smūgį bei nudegimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-12-29 sprendimu Nr. 1VB-130 uždraudė UAB „SIRENITAS“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės