*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą mobiliojo telefono įkroviklį HOCO C11, brūkšninis kodas 6957531047728

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą mobiliojo telefono įkroviklį HOCO C11, brūkšninis...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą mobiliojo telefono įkroviklį HOCO C11, brūkšninis kodas 6957531047728.

 

Trumpas produkto aprašymas: įkroviklis ir pakuotė paženklinta CE ženklu; vardinė įtampa 100-240 VAC; vardinis dažnis 50/60 Hz; išėjimas 5 VDC (nuolatinės srovės); vardinė srovė (išėjimas) 1,0 A; apsaugos nuo elektros smūgio klasė – II klasė. Pakuotė – kartoninė dėžutė.

 

Mobiliojo telefono įkroviklis HOCO C11, brūkšninis kodas 6957531047728, yra pavojingas, t. y.  neatitinka standarto LST EN 62368-1:2015+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ 5.4.1.2, 5.4.1.10, 5.4.9, F.3.3.3, F.3.3.6, F.3.6, F.3.6.2,  F.3.6.2.1 punktų reikalavimų. Nustatyta, kad asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srove.

 

Mobiliojo telefono įkroviklis HOCO C11, brūkšninis kodas 6957531047728, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: elekros šoko pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-04 sprendimu Nr. 1GŠ-92 u ž d r a u d ė  UAB „Dilaina“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės