*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą purškiamą nenuplaunamą kondicionierių su violetiniu pigmentu šviesintiems plaukams Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray, brūkšninis kodas 8051406418427

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą purškiamą nenuplaunamą kondicionierių su violetiniu...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą purškiamą nenuplaunamą kondicionierių su violetiniu pigmentu šviesintiems plaukams Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray, brūkšninis kodas 8051406418427.

 

Trumpas produkto aprašymas: purškiamas nenuplaunamas kondicionierius su violetiniu pigmentu šviesintiems plaukams Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray, brūkšninis kodas 8051406418427, kosmetikos gaminys tiekiamas rinkai plastiko buteliuke, buteliukas supakuotas kartono dėžutėje. Ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone, kurie uždrausti naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose.

 

Purškiamas nenuplaunamas kondicionierius su violetiniu pigmentu šviesintiems plaukams Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray, brūkšninis kodas 8051406418427, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimų – kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų; gaminio ženklinime atsargumo įspėjimai ir konkretūs nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant, nepateikti valstybine kalba ir tai neatitinka Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisyklių 4 punkto nuostatų (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies b, c, d ir f punktuose ir 2, 3 bei 4 dalyse nurodyta informacija, išskyrus 1 dalies g punktą, ženklinant kosmetikos gaminius turi būti pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba). Gaminys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II skyriaus 3 straipsnio Sauga reikalavimo, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų, ypač atsižvelgiant į pateikimą, ženklinimą ir visus su jų naudojimu susijusius nurodymus ar informaciją.

 

Purškiamas nenuplaunamas kondicionierius su violetiniu pigmentu šviesintiems plaukams Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray, brūkšninis kodas 8051406418427, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika, nes ant kosmetikos gaminio pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone, kurie uždrausti naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose dėl galimo odos jautrinimo ir kontaktinės alergijos sukėlimo.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-05-21 sprendimu Nr. 1VB-32 uždraudė UAB „Karal Trading“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės