*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – lėlę „Moxie Girl“ NO. 1120

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – lėlę „Moxie Girl“ NO. 1120

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – lėlę „Moxie Girl“ NO. 1120.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – lėlė plastikiniu minkštu veiduku, išplėstomis akimis ir lūpomis, su melsvos spalvos rūbais bei gelsvos ir rausvos spalvos plaukais. Įpakuota kartoninėje pakuotėje su permatomu plastikiniu viršeliu. Ant kartono pakuotės nurodyta: lėlė „Moxie Girl“  NO. 1210, gamintojas nenurodytas. Įspėjimo užrašas – „Dėmesio. Netinka vaikams iki 3 metų. Dėl smulkių dalių vaikas gali užspringti“ – ne valstybine kalba. Brūkšninis kodas nenurodytas; paženklintas CE žymeniu, nurodytas amžiaus grupės apribojimo ženklas.

 

Žaislas – lėlė „Moxie Girl“ NO. 1210, yra pavojingas, t. y. pateikto į rinką žaislo cheminės savybės neatitinka reikalavimų, atlikus bandymus nustatyta, kad lėlės galvoje rastas di-(2-etilheksil) ftalato kiekis (26,3%) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų:  žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1% plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai, kyla cheminis pavojus: rimta rizika apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-02-22 sprendimu Nr. 1OS-15 uždraudė UAB „D studija“, teikti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės