*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – malūnsparnį su saldainiais „Light Fly Police“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – malūnsparnį su saldainiais „Light Fly Police“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – malūnsparnį su saldainiais „Light Fly Police“ No. 226, prekės brūkšninis kodas 5907752659133.

 

Trumpas produkto aprašymas: baltos spalvos neskaidraus standžiojo plastiko trijų ratukų ir slidžių malūnsparnis su eigos mechanizmu (įsitraukiančios virvės). Ant žaislo korpuso priklijuoti spalvingi lipdukai su užrašais, paveiksliukais ir plastiko plėvele. Patraukus savaime įsitraukiančią virvelę su kieto plastiko detale, ratai ir propeleris sukasi, ir malūnsparnis juda. Ratukų, propelerio ašys ir tvirtinimo detalė (varžteliai) - metalinės. Kabinoje yra saldainiai atskirame maišelyje.

 

Žaislas – malūnsparnis su saldainiais „Light Fly Police“ No. 226, prekės brūkšninis kodas 5907752659133 yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.7 a), b), c), 5.1 c), e), 5.4.7 punktų reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams – tempimo bandymo metu atsidengę eigos mechanizmo metalinės spyruoklės kraštai yra aštrūs, standžiojo plastiko briaunos su šerpetomis, kurios gali sužeisti arba įbrėžti, esant mažiausiai 6 N tempimo jėgai atsiskyrė lipdukai su plastikine plėvele, atsiskyrę žaislo lipdukai su plastikine plėvele visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą, propelerio metalinės ašies smaigalio skerspjūvis 1,49 ±0,02 mm, įsitraukiančiosios virvelės skerspjūvio matmuo 0,9 ±0,1 mm (turi būti 1.5 mm arba didesnis 5.1 e). Nustatytos neatitiktys  pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 punktuose ir 2 priedo, II skyriaus, 2 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus. Nustatyta rizika – rimta

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-23 sprendimu Nr. 1LG-24 uždraudė UAB „Majai“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės