en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policijos mašiną

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policijos mašiną


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policijos mašiną „Police“ No. YD898-T63, brūkšninis kodas 2000511115949.

 

Trumpas produkto aprašymas: Elektrinis žaislas. Žaislas – mašina pagamintas iš plastiko, valdomas nuotolinio valdymo pulteliu, įpakuotas kartoninėje dėžėje. Gamyklinė žaislo pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda 3 m+, nurodytas artikulas bei informacija valstybine kalba: „ŽAISLINĖ POLICIJOS MAŠINA (VALDOMA R/B) 605029186, 0005111594 Rekomenduojamas amžius: nuo 3 metų, Svarbi informacija: Netinka vaikams iki 3 metų, yra smulkių dalių. Plastikinis įpakavimas gali būti pavojingas, laikykite atokiau nuo vaikų. Ant pakuotės esančią informaciją rekomenduojama išsaugoti. Naudoti AA tipo elementus (pirkti atskirai) rekomenduojama naudoti šarminius elementus. Išimti elementus kai žaislas yra nenaudojamas. Keičiant elementus, reikalinga suaugusiųjų priežiūra. Nenaudokite kartu senų ir naujų elementų. Išimti įkraunamus elementus prieš pakrovimą. Pasenusių elementų neišmeskite į buitinių atliekų šiukšliadėžę-atiduokite jas į specialius šiukšlių surinkimo punktus. Reikalinga suaugusiųjų priežiūra. Kilmės šalis Kinija, Importuotojas UAB „Kesko Senukai Lithuania“ Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas Tel. (880011119)“.

 

Žaislas – policijos mašina „Police“ No. YD898-T63, brūkšninis kodas 2000511115949, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad. atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino nustatytos švino (keturiose vietose: 600000±58000 mg/kg; 540000±52000 mg/kg; 840000±81000 mg/kg; 513000±49000 mg/kg) ir kadmio (trijose vietose: 350±34 mg/kg; 1690±160 mg/kg; 1040±100 mg/kg) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte - švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg) ir kadmiui (Cd 0.01 % = 100 mg/kg). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. 1RR-23 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.