*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „POLICE“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „POLICE“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „POLICE“,  art. NO. 08.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislą – policininko rinkinį „POLICE“,  art. NO. 08  sudaro: juodos ir rudos spalvų standaus plastiko pistoletas su spyruokliniu išmetimo mechanizmu, trys juodos spalvos standaus plastiko svaidiniai su oranžiniais polimeriniais siurbtukais galuose, geltonas putplasčio dėklas pistoletui, kartono ir juodo plastiko taikinys. Rinkinio masė – 76 g, matmenys – (155 x 220 x 32) mm.

 

Žaislas – policininko rinkinys „POLICE“,  art. NO. 08 yra pavojingas t. y. pateiktas į rinką žaislas neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.17.2.3 c) punkto reikalavimų: esant mažiausiai 6 N tempimo jėgai, nusitraukė svaidinių siurbtukai – elastingos medžiagos, naudojamos smogiamajam paviršiui, neturi nusiimti (tempimo poveikis) ir Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1  ir 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 6 p., 2 priedo II dalies 16 p. reikalavimų šios grupės žaislams. Atliktas gaminio rizikos vertinimas pagal RAPEX gairių metodiką ir nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-11  sprendimu Nr. 1VB-113 uždraudė UAB „D Studija“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po žaislo sunaikinimo Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės