*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „Shoot“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „Shoot“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – policininko rinkinį „Shoot“.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislo, policininko rinkinį „Shoot“ sudaro: ilgavamzdis šautuvas ir pistoletas su spyruokliniais išmetimo mechanizmais, trys ilgi ir trys trumpesni svaidiniai su raudonais polimeriniais siurbtukais, antrankiai, akiniai, policininko ženklas ir žmogaus figūros taikinys su skaičiais – juodos, raudonos, pilkos ir sidabrinės spalvų standžiojo plastiko. Rinkinio masė – 171 g, pakuotės matmenys – (570 x 290 x 44) mm.

 

Žaislas – Policininko rinkinys „Shoot“ yra pavojingas t. y.  žaislas – policininko rinkinys „Shoot“ pavojingas vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 6 punkto, 2 priedo II dalies 16 punkto reikalavimų šios grupės žaislams –  į Lietuvos rinką pateiktas žaislas neatitinka esminių saugos reikalavimų per jo numatomą ir logiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį; žaislas kelia pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jis naudojamas pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų; svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis, nes neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.17.2.3 c) punkto saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams – esant mažiausiai 8 N tempimo jėgai, nusitraukė svaidinių siurbtukai – elastingos medžiagos, naudojamos smogiamajam paviršiui neturi nusiimti (tempimo poveikis). Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla pavojus užspringti, uždusti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-12-15 sprendimu Nr. 1VB-120 uždraudė UAB „Nersama“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės