*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – riedamobilį svingį su LED ratukais

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – riedamobilį svingį su LED ratukais

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – riedamobilį svingį su LED ratukais Blue, item. No. 9168, prekės brūkšninis kodas 590280291371.

 

Trumpas produkto aprašymas: žydros, pilkos spalvų neskaidraus standžiojo plastiko su poliuretaniniais šviečiančiais ratukais riedamobilis. Ratukų guoliai, vairo ašis ir tvirtinimo detalė (varžtai) - metaliniai. Vairo metalinė ašis apsaugota minkštu putplasčiu. Žaislas įpakuotas kartoninėje pakuotėje.

 

Žaislas – riedamobilis svingis su LED ratukais Blue, item. No. 9168, prekės brūkšninis kodas 5902802913715 yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka 4.7 a), c), 4.15.1.6 c) punktų reikalavimų  –  vairo tvirtinimo varžtas apsaugotas dekoratyviniu tvirtinimo skylės dangteliu, kuris lengvai atsiskyrė dinaminio stiprio nustatymo metu, pasiekiamos metalinės varžto galvutės briaunos yra aštrios; standžiojo plastiko briaunos su šerpetomis, galinčiomis sužeisti arba įbrėžti; į tarpus tarp užpakalinių ratų ir korpuso dalies (ratų lizdai) telpa 5 mm, bet netelpa 12 mm skersmens matavimo strypas. Nustatytos neatitiktys  pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 punktuose ir 2 priedo, II skyriaus, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Nustatyta rizika –  rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-25 sprendimu Nr. 1LG-25 uždraudė Aidui Lukoševičiui (individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 081216, internetinė parduotuvė www.babycare.lt), tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės