*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – Vaikišką paspirtuką „Scooter 3 in 1“ su nuimama sėdyne, No. 740.

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – Vaikišką paspirtuką „Scooter 3 in 1“ su...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – Vaikišką paspirtuką „Scooter 3 in 1“ su nuimama sėdyne, No. 740.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – vaikiškas paspirtukas „Scooter 3 in 1“ su nuimama sėdyne No. 740: trijų plastiko ratukų (du priekiniai, šviečiantys važiavimo metu, ir vienas galinis) mėlynos spalvos metalo ir standaus plastiko paspirtukas. Paspirtukas su reguliuojamo aukščio metaliniu vairavamzdžiu, kojiniu stabdžiu-purvasargiu, grublėta atramine aikštele, nuimama trijų fiksuojamų aukščio padėčių paminkštinta sėdyne ir boružėlės formos krepšeliu. Paspirtukas turi „Lean to Teer“ posūkio mechanizmą  – vairavimas vyksta‚ svyravimo-judėjimo būdu.

 

Žaislas – vaikiškas paspirtukas „Scooter 3 in 1“ su nuimama sėdyne No. 740, yra pavojingas, t. y. pateikto į rinką žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.7 a), 4.15.5.6, 4.15.5.7 punktų reikalavimų, t. y. vairavamzdžio pagrindinio fiksuojamo įtaiso-veržtuvo briaunos aštrios; priekinio ratuko skersmuo 117,0± 0,1 (turi būti 120 mm arba didesnis); išsikišusios rankenų galo skersmuo 38,0 ± 0,1 (turi būti 40 mm arba didesnis). Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento  13.1, 13.2, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų. Nustatyta rizika –  rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-02-19 sprendimu Nr. 1OS-11 uždraudė UAB „Kasperta“, tekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės