en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – gleivių masę „SMART SLY“, art. BY01-SLI02, prekės brūkšninis kodas 4814723004674.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – tai geltonos spalvos gleivių masė (120 g), supakuota į skaidraus plastiko pakuotę. Pakuotė paženklinta priklijuotomis popierinėmis etiketėmis, kuriose nurodytas CE ženklas, prekės brūkšninis kodas 4814723004674, vaiko amžiaus grupės ženklas, užrašai „SMART SLY, glows in the dark“, „Genio kids“, „Made in Belarus“ bei informacija trimis kalbomis.

 

Žaislas – gleivių masė „SMART SLY“, art. BY01-SLI02, prekės brūkšninis kodas 4814723004674, yra pavojingas, t. y. žaislo cheminės savybės pagal boro įvertinimą neatitinka reikalavimų, jame nustatytas boro kiekis (801±240 mg/kg) viršija leistiną normą, numatytą Žaislų saugos techninio reglamento 38 punkto 3 lentelėje – 300 mg/kg, tuo pažeidžiami Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo IV dalies 38 p. reikalavimai. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-02-05 sprendimu Nr. 1LG-2 uždraudė UAB „Sanifinas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.