en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinį telefoną

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinį telefoną

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – žaislinį telefoną „CARTOON PHONE CAR" NO. 1022; ITEM NO: SK-28292, prekės brūkšninis kodas 6880319282922.

 

Trumpas produkto aprašymas: įvairių spalvų su eigos mechanizmu (prisukamas) ant keturių ratuku standžioj o plastiko stilizuotas telefono aparatas. Numerio surinkimo diskas su skaičiais ir veidukas nupiešti. Prisukus paleidimo raktą ratai sukasi, judina rankas ir galvą. Tvirtinimo detalės (varžteliai), ratu ir paleidimo rakto ašys  metalinės. Žaislo masė  44 g., matmenys  (80x90x60) mm. Žaislas supakuotas į bendrą 12 vnt. kartono pakuotę, paženklintas CE ženklu.

 

Žaislas  žaislinis telefonas „CARTOON PHONE CAR" NO. 1022; ITEM NO: SK-28292, prekės brūkšninis kodas 6880319282922, yra pavojingas; t.y. bandymo metu nustatyta, kad žaislas (žaislo "Cartoon phone car" NO: 1022 mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2015 5.1 b) punkto reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams - tempimo bandymo metu atsiskyrusios detalės (paleidimo rakto rankenėlė, rankos, užpakaliniai ratai) ir mėtymo bandymo metu atskilęs plastiko gabaliukas telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašytą smulkių dalių cilindrų, 5.1 c) punkto reikalavimų - metaliniai smaigaliai ir vielos, kuriu skerspjūvis 2 mm arba mažesnis ir kurie nebūtinai yra aštrūs pagal 8.12 (smaigalių aštrumas), laikomi potencialiai pavojingais aštriais smaigaliais, todėl juos reikia įvertinti ir nustatyti, ar jie nekelia pernelyg didelės sužeidimo rizikos, atsižvelgiant į numanomąjį žaislo naudojimą; pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymų Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte - Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.3 punkte- turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo II skyriaus 2 p. - žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi - jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 5 p. - žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2018-11-08 sprendimu Nr. 1LG-3 uždraudė įmonei A. Gerdauskio veterinarijos vaistinė tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.