*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus sekundinius klijus „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN SZTYWNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589654, tinka naudoti iki: 2021-12

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus sekundinius klijus „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN...

Trumpas produkto aprašymas: klijai 2 g raudonos spalvos tūbelėje, supakuota popieriaus-plastiko pakuotėje, paženklinta gamintojo informacija lenkų ir rusų kalbomis, papildomai pakuotė paženklinta informacija valstybine kalba.

 

Sekundiniai klijai „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN SZTYWNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589654, yra pavojingi, klijų sudėtyje tyrimais nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos chloroformo kiekis (2,92%) viršija REACH reglamento XVII priede 32 punkte nustatytus apribojimus, t. y. chloroformas (CAS Nr. 67-66-3, EB Nr. 20-663-8) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad cheminę medžiagą – atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų.

 

Klijų ženklinimas neatitinka CLP reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktų, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 2 dalies bei  22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, tuo pažeidžiant CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Sekundiniai klijai „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN SZTYWNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589654, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Faktiškai nustatytas chloroformo kiekis yra 2,92% visos masės (negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-07-09 sprendimu Nr. 1MS-10 uždraudė UAB „Vitagra“, į. k. 124580096, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės