*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką rinkinį Mei jia er, Item No: QQS-1114, prekės brūkšninis kodas 1812061140286

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką rinkinį  Mei jia er,  Item No: QQS-1114, prekės brūkšninis...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką rinkinį  Mei jia er,  Item No: QQS-1114, prekės brūkšninis kodas 1812061140286.

 

Trumpas produkto aprašymas: Rinkinys supakuotas į kartoninę stačiakampę dėžutę, į kurią įdėta plastikinė dėžutė su skaidriu dangteliu, kurioje supakuoti dirbtiniai nagai. Į Rinkinio kartoninę dėžutę taip pat įdėta tūbelė klijų (toliau – Klijai). Klijų tūbelė yra oranžinės spalvos, užsukama baltu dangteliu. Ant Klijų tūbelės pateikta informacija anglų kalba apie paskirtį, naudojimo ypatumus, nurodytas ingredientų sąrašas.

 

Rinkinys Mei jia er,  Item No: QQS-1114, prekės brūkšninis kodas 1812061140286 (dirbtiniai nagai (12 vnt.) ir klijai) yra pavojingas t. y. pateiktas į rinką rinkinys, neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ IV skyriaus 14 straipsnio „Prieduose išvartytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies a punkto reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti draudžiamų medžiagų, kurios išvardytos II priede (ant Rinkinyje esančių Klijų tūbelės pateiktame ingredientų sąraše nurodyta cheminė medžiaga dibutyl phthalate (CAS Nr. 84-74-2, EC Nr. 201-557-4), kuri įrašyta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo „Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąrašas“ pozicijoje Nr. 675) ir II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ reikalavimo (rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų); Atliktas gaminio rizikos vertinimas pagal RAPEX gairių metodiką ir nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-25 sprendimu Nr. 1LG-28 uždraudė UAB „Minimarket“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu riziką, bei Tarnybai pateikti gaminio, rinkinio Mei jia er,  Item No: QQS-1114, prekės brūkšninis kodas 1812061140286 (dirbtiniai nagai (12 vnt.) ir klijai) sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės