*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką įstaigų darbo kėdę, 6130, brūkšninis kodas 4772013064985

Uždrausta teikti į rinką įstaigų darbo kėdę, 6130, brūkšninis kodas 4772013064985

Uždrausta teikti į rinką įstaigų darbo kėdę, 6130, brūkšninis kodas 4772013064985.

 

Trumpas produkto aprašymas: darbo kėdė, 6130, brūkšninis kodas 4772013064985 ‒ reguliuojamo aukščio įstaigų darbo kėdė su porankiais, minkšta sėdyne ir atlošu, su plastikiniu taisyklingos penkių spindulių žvaigždės pavidalo pagrindu ir dujiniu sėdėjimo aukščio reguliavimo keltuvu, sukiojama apie vertikaliąją ašį. Darbo kėdė turi sėdimosios vietos supimo įtaisą.

 

Įstaigų darbo kėdė, 6130, brūkšninis kodas 4772013064985 yra pavojinga t. y. įstaigų darbo kėdė,6130, prekės brūkšninis kodas 4772013064985 yra pavojinga vartotojams, neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 dalies saugaus gaminio sąvokos reikalavimų ir darniojo standarto LST EN 1335-1:2000 su pataisa LST EN 1335-1:2000/AC:2003 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“ C tipo reikalavimų punkto 6.6, punkto 6.14 bei standarto LST EN 1335-2:2019 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ punkto 4.4 stabilumo ir punkto 5.3 neapkrautų kėdžių pasipriešinimo riedėjimui reikalavimų, bei punkto 6 nepateikta naudojimo instrukcija, kuri turi būti pateikta nacionaline tos šalies, kurioje gaminys parduodamas kalba, reikalavimų. Darbo kėdė neatitinka saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų, yra nesaugi naudoti, kyla pavojus susižeisti. Įvertinus riziką, nustatyta rimta rizika – kyla susižalojimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2021-01-29 sprendimu Nr. 1VB-2 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; saugiai sunaikinti, vadovaujantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės