en

Uždrausta teikti į rinką kosmetikos gaminio partiją Nr. 237 – „OSOBAJA SERIJA universalus kremas po pirties ir saunos“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2020 m. spalio 9 d. priėmė sprendimą „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo“ (Nr. (10-12 15.1.3)BV-11616) uždrausti UAB „Elevita“ tiekti į rinką Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 3 straipsnio 1 pastraipos reikalavimo neatitinkantį kosmetikos gaminį – „OSOBAJA SERIJA universalus kremas po pirties ir saunos“ (brūkšninis kodas 4640011151955, kilmės šalis Rusija), kurio gamybos partijos Nr. 237, bei įpareigojo UAB „Elevita“ nedelsiant pašalinti iš rinkos šį nurodytos partijos pavojingą gaminį, įspėti vartotojus apie su gaminiu susijusią riziką, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų, jeigu gaminys jau yra perduotas vartotojams.