en

Uždrausta teikti į rinką nesaugias drėgnas servetėles

Uždrausta teikti į rinką nesaugias drėgnas servetėles

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kosmetikos gaminį – drėgnas servetėles BABY WIPES; brūkšninis kodas 2016031416084.

 

Trumpas produkto aprašymas: kosmetikos gaminys – drėgnos servetėlės BABY WIPES pateiktos rinkai supakuotos po 80 vnt. plastikinėje rausvos spalvos pakuotėje su užrašais ir kūdikio atvaizdu. Pakuotės ženklinime informacija pateikta anglų kalba, nurodytas ingredientų sąrašas, pagaminimo (2017-01-08) ir galiojimo (2020-01-07) datos. Priklijuotas lipdukas – etiketė lietuvių kalba, kurioje nurodytas platintojas: UAB „Auksmetė“ (Stiklo g. 4, Radviliškis), gamintojas – „Nr. 88, Coconuts Road, Yiwu“, Kinija, kilmės šalis – Kinija, prekės brūkšninis kodas 2016031416084, pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodytas konservantų methylisothiazolinone (INCI pavadinimas) ir methylchloroisothiazolinone (INCI pavadinimas) mišinys. Prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 4818 20).

 

Gaminio kilmės šalis – Kinija, gamintojas – „Nr. 88, Coconuts Road, Yiwu“; importuotojas – UAB „Viskas už vieną eurą“, Alyvų g. 2, Kutiškių k., Radviliškio r. sav; įmonės kodas 300041480.

 

Kosmetikos gaminys – drėgnos servetėlės BABY WIPES; brūkšninis kodas 2016031416084; yra pavojingas; t. y. neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d) punkto i) papunkčio reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti šio reglamento V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų; VI skyriaus 19 straipsnio 1 dalies a) punkto reikalavimų – pakuotės ženklinime nenurodytas pavadinimas bei adresas, kuriuo atsakingas asmuo laiko gaminio informacijos bylą ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimo, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų, drėgnų servetėlių BABY WIPES ingredientų sąraše įrašytas medžiagų (konservantų) methylisothiazolinone ir methylchloroisothiazolinone mišinys, kuris, vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 18 d. paskelbtu Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1003/2014, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas, dėl šių konservantų potencialo kontaktinės alergijos sukėlimuibei dirginimui, uždraustas naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, neatitiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 5 d. pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nekelia jokios rizikos) ir yra pavojingas (nesaugus). Importuotojas UAB „Viskas už vieną eurą“ teikiantis rinkai drėgnas servetėles BABY WIPES (brūkšninis kodas 2016031416084), neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d) punkto i) papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities skyrius 2018-10-01 sprendimu Nr. 1NS-40 uždraudė UAB „Viskas už vieną eurą“ įmonei tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.