*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą adapterį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą adapterį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą adapterį GTV, mod. ae-paanpo-30, kodas ZP-11534/14, b. k. 5908231313904. Adapteris neatitinka standartų IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 standartas) ir IEC 60884-2-5 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 2-5 dalis. Ypatingieji adapterių reikalavimai“ (toliau – IEC 60884-2-5 standartas) reikalavimų: 1. Ženklinimas – nenurodyta Adapterio vardinė įtampa ir vardinė srovė (nurodyta tik kištuko vardinė įtampa ir vardinė srovė) – neatitinka standarto IEC 60884-2-5  6.101, 6.102 p.; didžiausia leistina galia (srovė) turi būti matoma iki paskutinio kištuko įkišimo, ženklinimas pateiktas ant susilietimo paviršiaus, todėl leistina srovė yra nematoma –  neatitinka IEC 60884-2-5 standarto 8.1 p.; neteisingai paženklintas įžeminimo gnybtas (turi būti apskritime) –  neatitinka IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 standarto 8.5 p.; 2. Apsauga nuo elektros smūgio – konstrukcija neturi leisti prisiliesti prie įtampingųjų dalių, t. y. neturi būti galimas elektrinis sujungimas tarp kištuko kaiščių ir lizdinių kontaktų tuo metu, kai prie vieno kaiščio galima prisiliesti – neatitinka IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 standarto 10.1 p., IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 ir IEC 60884-2-5 standartų 10.3 p. ; 3. Adapterių konstrukcija – Adapteriai turi būti sukonstruoti taip, kad jų būtų neįmanoma atidaryti ranka ar naudojant įprastas priemones, pvz., atsuktuvą, padarant juos nebenaudojamais – neatitinka IEC 60884-2-5 standarto 14.1 p.; 4. Mechaninis atsparumas – po bandymų pavyzdžiai neturi būti tiek pažeisti, kad neatitiktų standarto reikalavimų (po atliktų laisvo kritimo bandymų adapteriai sulūžo, dėl ko negalimi tolimesni bandymai – neatitinka IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 standarto 24.2 p.

 

Kadangi rinkai pateikti Adapteriai neatitinka standartų IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 ir IEC 60884-2-5 reikalavimų, kelia elektros smūgio pavojų, tuo pažeidžiami Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento (patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus   1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61), 5 punkto (rinkai pateikiami elektrotechnikos gaminiai turi būti sukonstruoti pagal Europos Sąjungos taikomą gerą saugos reikalavimų inžinerinę praktiką, nekelti pavojaus žmonių ir naminių gyvūnų sveikatai ir saugai arba turtui, turi būti tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, kuriai jie yra pagaminti) ir Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (platintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius) reikalavimų.

 

Nustatyta aukšta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Marijampolės apskrities skyrius 2018-01-09 sprendimu Nr. 1JPE-1 uždraudė UAB „Erglandas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

 

Įstatymų naujovės