en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą elektrinę kaitvietę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą elektrinę kaitvietę


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą elektrotechnikos gaminį – vienos kaitvietės elektrinę plytelę „TAS“, art. Ref. No. I-1560-D, brūkšninis kodas 2004094154005.

 

Trumpas produkto aprašymas: elektrotechninis gaminys – vienos kaitvietės elektrinė plytelė „TAS“, art. Ref. No. I-1560-D, brūkšninis kodas 2004094154005, baltos spalvos, turi vieną kaitvietę, keturias juodos spalvos guma padengtas kojeles, penkių lygių juodos spalvos galingumo reguliatorių bei raudonos spalvos įjungimo/išjungimo indikatorių. Ant korpuso yra užrašas „TAS“, įspėjamasis ženklas „Atsargiai, karštas paviršius“, prie dugno priklijuota etiketė su informacija vokiečių kalba, nurodytas ženklai CE ir „nemesti su kitomis atliekomis“. Kaitlentės gamyklinė pakuotė (vyraujančios spalvos raudona ir pilka) paženklinta CE ženklu, informacine etikete vokiečių kalba ir etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „04094154 „TAS“ vienos kaitvietės emaliuota elektrinė plytelė JB-3228. Maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz. Galingumas 1500W. Matmenys 250x250x66 mm. Su termostatu. Kompaktiška ir stabili. Nejautrus paviršius. Lengvai valomas emaliuotas paviršius. Naudojimo instrukciją rasite pakuotėje. Pagaminta „Th Philipps GmbH *Co.KG” (Osnabrucker str. 21, 49143 Bissendorf, Vokietija) užsakymu. Kilmės šalis Kinija. Pardavėjas UAB „Thomas Philipps Baltex”, Vašingtono a. 1-36, Vilnius.

 

Elektrotechninis gaminys – vienos kaitvietės elektrinė plytelė „TAS“, art. Ref. No. I-1560-D, brūkšninis kodas 2004094154005, yra pavojingas; t.y. Kaitlentės fizinės savybės neatitinka LST EN 60335-1 „Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ standarto 11.8 punkto reikalavimų - faktiškai nustatytas virvėlaidžio virštemperatūris 65 K viršija leistiną ( =< 50K). Virvėlaidis per daug šyla. Kaitlentė naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai, tuo pažeidžiamas Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento II skyriaus 5 punkto ir III skyriaus 4 skirsnio 32 punkto reikalavimai ir pažeidžiama Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimas platintojas turi teikti į rinką tik saugius gaminius. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-26 sprendimu Nr. 1MS-2 uždraudė UAB „Thomas Philipps Baltex“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.