*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą elektrinę vidaus girliandą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą elektrinę vidaus girliandą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą elektrinę vidaus girliandą (apšvietimo girlianda) mod. YL-DC-36, b. k. 2015121212995, ilgis 5 m, lempučių kiekis 36 vnt., skirta naudoti vidaus patalpose.

 

Gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas – nenurodytas, gaminio kilmės šalis – Kinija, importuotojas ir jo adresas – UAB „Lumeninn LT“, Žozefo Pusje g. 7, Vilnius.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. elektrinė vidaus girlianda neatitinka: 1. Standarto LST EN 60598-2-20:2015 reikalavimų – ant apšvietimo girliandos turi būti pažymėta: girliandos vardinė įtampa (girlianda neturi jokio ženklinimo (ant pakuotės 220V)); girliandos vardinė galia (girlianda neturi jokio ženklinimo (ant pakuotės 8W)); žymenys ant etiketės turi būti lengvai įskaitomi ir ilgalaikiai (etiketės nėra) (20.6.2 p.), ant apšvietimo girliandos, naudojamos tik patalpose ir ant jos pakuotės turi būti pažymėta: „naudoti tik patalpose“ arba atitinkamas simbolis (pažymėta tik ant pakuotės) (20.6.3 p.), su apšvietimo girliandomis turi būti pateikti tokie įspėjimai: g) prie II klasės girliandų su nekeičiamomis lempomis turi būti pateikiama informacija: „jei girliandos lempos (lempa) pažeistos, girliandos naudojimas draudžiamas“ (informacija nepateikta); l) prie girliandų su nuosekliai sujungtomis lempomis, maitinamų iš maitinimo tinklo, turi būti pateikiamas įspėjimas: „Dėmesio: jei lempos (lempa) pažeistos, girliandos naudojimas draudžiamas dėl elektros smūgio pavojaus“ (įspėjimas nepateiktas) (20.6.4. p.), valdymo įtaisai, kurie sudaro neatskiriamą girliandos dalį, turi būti apvilkti nedegia izoliacine medžiaga ir turi būti patikimai pritvirtinti prie girliandos kabelio (neatitinka, žr. 20.11.3 p.) (20.7.8 p.), apšvietimo girliandų vidiniai ir išoriniai kabeliai neturi būti lengvesni kaip (žr. 1 lentelę): paprastų II klasės apšvietimo girliandų – 60227 IEC 52 (neatitinka); kabelis gali būti sudėtas tik iš vieno dviejų izoliacijos sluoksnių laidininko (neatitinka – vieno izoliacijos sluoksnio laidininkai); laidų skerspjūvio plotas turi būti – II klasės girliandoms – 0,5 mm² (neatitinka – 0,02 mm²) (20.11.2 p.), tvirtinamojo įtaiso bandymai: apšvietimo girliandų su viengysliu kabeliu kabelis 25 kartus patempiamas 30 N jėga (neatitinka – po pirmo patempimo kabelis nutrūko) (20.11.3 p.), kabelio tarp šakutės ir pirmojo lempos lizdo ilgis turi būti ne mažiau kaip 1,5 m (neatitinka – 0,8 m) (20.11.4 p.), lempos lizdo kontaktas turi būti patikimai pritvirtintas prie lizdo korpuso kitu nei trintis būdu, kad būtų išvengta tokio lizdo kontaktų poslinkio, kai įtampingosios dalys tampa pasiekiamomis (neatitinka); atitiktis tikrinama apžiūrint ir tokiu bandymu: 15 N jėga pridedama 1 min. prie kiekvieno prijungto laido (neatitinka – po pirmo patempimo laidas nutrūko); po to 30 N jėga 1 min. pridedama prie abiejų laidų kartu (neatitinka – po pirmo patempimo laidai nutrūko); bandant kontaktai neturi pajudėti daugiau kaip 0,8 mm (neatitinka – po pirmo patempimo laidai nutrūko) (20.12.4 p.).

 

2. Standarto LST EN 60598-1:2015 reikalavimų:- ženklinimas:- a): matomas keičiant lempą – vardinė lempos galia arba pavadinimas, lempų skaičius (neatitinka – girlianda neturi jokio ženklinimo (ant pakuotės 8 W) (3.2.8 p.);- b): matomas montuojant šviestuvą – kilmės ženklas (tai gali būti prekės ženklas, gamintojo ženklas arba atsakingojo tiekėjo pavadinimas) (neatitinka – girlianda neturi jokio ženklinimo) (3.2.1 p.);- vardinė įtampa voltais (neatitinka – girlianda neturi jokio ženklinimo (ant pakuotės 220 V)) (3.2.2 p.);- II klasės šviestuvo simbolis (neatitinka – girlianda neturi jokio ženklinimo) (3.2.4 p.);- gamintojo modelio numeris arba tipas (neatitinka – girlianda neturi jokio ženklinimo (ant pakuotės YL-DC-36)) (3.2.7 p.),- papildoma informacija – visa kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam instaliavimui, naudojimui ir priežiūrai užtikrinti, turi būti pateikta (neatitinka – instrukcijoje pateikta klaidinga informacija: vardinė galia - 8 W (yra 1,1 W); IP kodas - IP45 (yra IP20) (3.3 p.);- šviestuvai turi turėti pakankamą mechaninį atsparumą ir būti taip sukonstruoti, kad būtų saugūs po grubaus naudojimo, koks gali būti tikėtinas normaliai naudojant. Bandymas spyruokliniu smūginiu aparatu: - LED valdiklio gaubtas (3 smūgiai) (neatitinka - po vieno smūgio gaubtas visiškai sulūžo (0,5 Nm); po bandymo pavyzdys neturi būti pažeistas (neatitinka - LED valdiklio gaubtas visiškai sulūžo (įtampingosios dalys pasiekiamos)) (4.13.1 p.);- gaminiai turi turėti tvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų, nuo įtempimų (neatitinka - žr. 5.2.10.1 p.); turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo (neatitinka) (5.2.10 p.);- tvirtinimo įtaiso konstrukcija (neatitinka) (5.2.10.1 p.);- bandymas 60 N tempimo jėga (25 kartus) (neatitinka - pirmo patempimo metu nutrūko virvėlaidžio gyslos); bandymas 0,15 Nm sukimo momentu (neatitinka - pirmo patempimo metu nutrūko virvėlaidžio gyslos); bandant ir po bandymų laidai neturi pajudėti gnybtuose ir virvėlaidis neturi būti pažeistas (neatitinka - pirmo patempimo metu nutrūko virvėlaidžio gyslos) (5.2.10.3 p.);- vidinė instaliacija (neatitinka - žr. LST EN 60598-2-20 20.11.1 p.) (5.3.1 p.);- jei vidiniai laidai išeina iš šviestuvo ir sukonstruoti taip, kad gali būti veikiami įtempimo, taikomi išorinių laidų reikalavimai (neatitinka - žr. LST EN 60598-2-20 20.11.2 p.) (5.3.5 p.);- apsauginiai apdangalai mechaniškai tvirti (neatitinka - žr. 4.13.1 p.) (8.2.6 p.), galimas elektros smūgio pavojus.

 

Aukštas rizikos lygis.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio apskrities skyrius 2017-05-12 sprendimu Nr. 1VD-4 uždraudė UAB „Lumeninn LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės