en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį – statinį keitiklį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį – statinį keitiklį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – statinį keitiklį QL-268 (ant pakuotės nurodyta QL-268 10035), brūkšninis kodas 6934476163218.

 

Trumpas produkto aprašymas: kelioninis įkroviklis, vardinė įtampa 100 – 240 V, vardinis dažnis 50/60 Hz, vardinė srovė 0,5 A, naudojimo sąlygos – ilgalaikis, apsaugos klasė II, prijungimas prie maitinimo tinklo – tiesiogiai į tinklą jungiama įranga,  naudojimo sąlygos – ilgalaikis.

 

Statinis keitiklis QL-268 (ant pakuotės nurodyta QL-268 10035), brūkšninis kodas 6934476163218, yra pavojingas; t. y. neatitinka saugos darniojo standarto LST EN 60950-l:2006+Al:2010+All:2009+A12:2011+A2:2013 reikalavimų: naudojamas netinkamas CE simbolis, nėra gamintojo pavadinimo ar prekinio ženklo, dviguboji izoliacija neišlaikė elektrinio atsparumo bandymo, nepakankamas elektrinis atsparumas. UAB „Eripo“ nepateikė statinio keitiklio atitiktį saugai patvirtinančių dokumentų. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad yra rimta rizika – asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį, asmuo patiria elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros  skyrius 2019-06-27 sprendimu Nr. 1BM-171 uždraudė  UAB „Eripo“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.