*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kėdę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kėdę

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą baldą – kėdę Ascona Chrome, art. V-Cerata b. k. 4820142934621.

 

Trumpas produkto aprašymas – kėdė su paminkština sėdyne ir atlošu iš apdailintos faneros. Laikanti atraminė konstrukcija – kojos, sėdynės ir atlošo elementai iš 20 mm skersmens lenkto plieno vamzdžio, chromuotos. Metalinės dalys suvirintos. Kėdės išoriniai matmenys: aukštis 800 mm, plotis 405 mm. Gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas – AT „Novij stil“, Komsomolskoje šose 88, Charkovas, Ukraina.

 

Gaminio kilmės šalis – Ukraina, importuotojas ir jo adresas – UAB „Laumės baldai“, Liepų g. 3, Akmenė.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. kėdė Ascona Chrome V-Cerata neatitinka Lietuvos Respublikos standarto LST EN 12520:2016 „Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Reikalavimai, keliami buitiniams sėdimiems baldams“ 5.3 punkto reikalavimų (atlikus kėdės pastovumo bandymus pagal standarto LST EN 1022:2005 su pataisa LST EN 1022:2005/P:2006 „Buities baldai. Sėdimieji baldai. Stabilumo nustatymas“ 6.6 p. – Virtimas atgal (vertikali jėga 600 N ir horizontali jėga 156 N; baldas neturi virsti), nustatyta, kad kėdė virsta veikiant 145 N horizontalia jėga) ir 5.4 punkto reikalavimų (atlikus stiprumo ir ilgalaikiškumo bandymus pagal standarto LST EN 1728:2012 su pataisa LST EN 1728:2012/AC:2013 „Baldai. Sėdimieji baldai. Bandymo metodai, skirti stiprumui ir ilgalaikiškumui nustatyti“ 6.4 p. – Sėdynės ir atlošo bandymas statine apkrova (sėdynės apkrova F1 – 1300N, atlošo apkrova F2 – 450N, 10 ciklų; bandymo metu ar po bandymo neturi būti: a) jokios detalės, sujungimo ar mazgo lūžių; b) atsilaisvinusių standžių jungčių; c) nuėmus apkrovas baldas turi atlikti savo funkcijas; d) baldas turi tenkinti pastovumo reikalavimus, 5.4.2), nustatyta, kad po 5 ciklų atsilenkė kėdės atlošas, deformavosi kėdės užpakalinės kojos, bandymas nutrauktas). Gaminiui pateikta priežiūros ir eksploatavimo instrukcija tik rusų ir ukrainiečių kalbomis.

 

Aukštas rizikos lygis.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-05-21 sprendimu Nr. 1LG-1 uždraudė UAB „Laumės baldai“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės