*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno priežiūros priemonių rinkinį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno priežiūros priemonių rinkinį

 

 

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą GAMINĮ – kūno priežiūros priemonių rinkinį REFLECTION, artikulas 2215601, brūkšninis kodas 8714462084899.

 

Trumpas produkto aprašymas: rinkinį sudaro kūno kremas 50 g, rankų kremas 50 g, vonios druska 50 g, supakuoti į plastiko indelius su užsukamais plastiko dangteliais. Kosmetikos gaminiai rinkai pateikiami supakuoti popierinėje (kartono) pakuotėje (dėžutėje), vienoje dėžutės pusėje – įklijuota peršviečiama plastiko detalė. Ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta informacija: „Platintojas: UAB „Krinona“ A. Strazdo g. 70, Kaunas, gamintojas: Mades Cosmetics, Olandija“. Pakuotės ženklinime pateiktas atidaryto indelio simbolis, ant kurio nurodyta laikotarpio nuo pakuotės atidarymo trukmė - 12M. Rankų kremo ir kūno kremo, pakuočių ženklinime pateiktuose ingredientų sąrašuose nurodytas konservantas - methylisothiazolinone (INCI pavadinimas 2-metil-2H-izotiazol-3-onas), kuris uždraustas naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose.

                                                            

Produktas yra pavojingas, t.y.neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. EuroposParlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti šio reglamento V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimo, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų (kūno priežiūros priemonių rinkinio sudėtyje esančių rankų ir kūno kremų ingredientų sąraše nurodyta medžiaga (konservantas) methylisothiazolinone, kuri, vadovaujantis 2016 m. liepos 22 d. paskelbtu Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2016/1198, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas, dėl šio konservanto potencialo kontaktinės alergijos sukėlimui, uždrausta naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose),neatitiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 5 d. pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nekelia jokios rizikos) ir yra pavojingas (nesaugus).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities skyrius 2018-03-14 sprendimu Nr. 1NS-9 uždraudė UAB „Krinona“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

 

Įstatymų naujovės