*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą LED šviestuvą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą LED šviestuvą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką šviestuvą LED, tipas 2700, b. k. 2060000259783. Gaminys neatitinka standartų LST EN 60598-1:2015+AC:2016 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai) irLST EN 60598-2-2:2012 (Šviestuvai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Įleidžiamieji šviestuvai) reikalavimų ir Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento reikalavimų, t. y. LST EN 60598-2-2:2012 standarto 2.12 punkto: apsauga nuo elektros smūgio – šviestuvo dalys ir komponentai lubų erdvėje ar ertmėje turi būti apsaugoti nuo elektros smūgio, taip pat kaip šviestuvo dalys esančios žemiau lubų paviršiaus; LST EN 60598-1:2015+AC:2016 standarto punktų: 3.24 nepateiktas II klasės simbolis; 3.3 nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba; 3.3.17 nepateiktas įspėjimas dėl virvėlaidžio pakeitimo valstybine kalba; 4.6 jei šviestuvai tiekiami su jungiamaisiais laidais (laisvais galais), kuriems reikalingas atskiras gnybtų blokas maitinimo kabeliui prijungti, šiam gnybtų blokui turi būti numatyta pakankama vieta šviestuvo viduje, arba, jei yra dėžutė, šviestuvo dėžutės viduje, arba kaip nurodyta gamintojo; 4.10.1 II klasės tvirtinamieji šviestuvai turi būti taip sukonstruoti, kad apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis nepriklausytų nuo šviestuvo įrengimo; 4.13.1 šviestuvas turi turėti pakankamą mechaninį atsparumą (bandymas spyruokliniu smūginiu bandomuoju aparatu) – maitinimo bloko gaubtas (3 smūgiai, 0,35 Nm) po bandymo smūgių visiškai sulūžo; po bandymo pavyzdys neturi būti pažeistas – maitinimo bloko gaubtas visiškai sulūžo (įtampingosios dalys pasiekiamos); 5.2.2 virvėlaidžio laidų skerspjūvio plotas turi būti didesnis nei 0,75 mm2, rastas: 0,17 mm2 (laisvi galai);5.3.1.1 vidaus laidų skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis nei 0,4 mm2, rastas: 0,12 mm2; 8.2.1 konstrukcija neleidžia prisiliesti prie įtampingųjų dalių, bandymo pirštas neturi liesti įtampingųjų dalių; 8.2.6 gaubtai ir kitos dalys, užtikrinančios apsaugą nuo elektros smūgio turi turėti pakankamą mechaninį tvirtumą ir turi būti patikimai apsaugotos, kad neprarastų veiksmingumo normaliai naudojant.

 

Nustatyta vidutinė rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-12-06 sprendimu Nr. 1LG-15 uždraudė UAB „NITRO LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės