*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę ITEM NO: 140226, prekės brūkšninis kodas 2014011402263.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas „Lėlė“ įdėtas į kartono – plastiko pakuotę, kurios viduje yra lėlė. Gaminio kilmės šalis, Kinija, žaislas paženklintas CE ženklu, importuotojas ir jo adresas UAB „Viskas už vieną eurą“, Kalvarijų g. 59A, Vilnius, platintojas – UAB „Viskas už vieną eurą“ parduotuvės.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislas „Lėlė“, ITEM NO: 140226, prekės brūkšninis kodas 2014011402263  pavojingas vaikams ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle nustatytas (DEHP) (Bis(2-etilhexyl) phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis (vienoje žaislo „Lėlė“ dalyje (rausvo plastiko lėlės galvoje) - 36.8%) t.y. 368 kartus viršija leistiną normą (0,1 %), kyla cheminis pavojus apsinuodyti - žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai (nustatytas 36,8 %), tuo pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2 punkte nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 2 priedo IV dalies 24 p. - žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte;

Importuotojas UAB „Viskas už vieną eurą“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą „Lėlė“, ITEM NO: 140226, prekės brūkšninis kodas 2014011402263, kuris dėl cheminio pavojaus apsinuodyti kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio apskrities skyrius 2017-09-21 sprendimu Nr. 1AŠL-13 uždraudė UAB Viskas už vieną eurą“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

 

Įstatymų naujovės