*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – lėlę M S6 A, prekės brūkšninis kodas 9400003034568.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislinė lėlė, pagaminta iš minkšto rausvos spalvos plastiko, su raudonos spalvos skarele bei raudonos spalvos su baltomis rankovėmis ir balta apykakle suknele, apauta baltais batais, esanti apie 15 cm ilgio, supakuota kartono dėžutėje, viena dėžutės pusė - skaidraus plastiko. Paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „M S6 A Lėlė. Gamintojas Ningbo Easydo Int., Kilmės šalis Kinija, No. 88, South Qianhe road Ningbo. Importuotojas UAB „Žoržikas“ 861416477 Didžiųjų Kabiškių km. Senoji g. 852108756. DĖMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų“. Ant žaislo pakuotės nurodytas CE ženklas, pateiktas paveiksliuko formos įspėjimas, nurodantis naudotojų amžių, nurodytas prekės brūkšninis kodas.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislas lėlė M S6, prekės brūkšninis kodas 9400003034568  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,

įvertinimo autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle nustatytas (DEHP) (Bis(2-etilhexyl) phthalate (CAS 117-81-7) kiekis žaislo plastikinėje galvoje – 29,6 ± 3,5 %) viršija leistiną normą (0,1 %), kyla cheminis pavojus apsinuodyti - žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai, tuo pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2 punkte nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 2 priedo IV dalies 24 punkte - žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte. Importuotojas UAB „Žoržikas“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą lėlę M S6 A, prekės brūkšninis kodas 9400003034568, kuris dėl cheminio pavojaus apsinuodyti kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities skyrius 2017-09-25 sprendimu Nr. 1NS-31 uždraudė UAB „Žoržikas“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

 

Įstatymų naujovės