*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą maitinimo šaltinį „DILINK“

Uždrausta teikti į rinką pavojingą maitinimo šaltinį „DILINK“

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą maitinimo šaltinį „DILINK“. Maitinimo šaltinis yra pavojingas, nes neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies saugaus gaminio sąvokos apibūdinimo ir Standarto LST EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013) „Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų, t. Y.:- nepilnas maitinimo šaltinio ženklinimas (nenurodytas II klasės simbolis, modelis arba tipas, vardinė srovė (mA arba A)) (1.7.1.1 punktas, 1.7.1.2 punktas);CE simbolis neatitinka reikalavimų (1.7.1.1 punktas); maitinimo šaltinis neatsparus nenormaliam karščiui (pradėjo deformuotis, nepasiekus bandymo 125 °C temperatūros (4.5.5 punktas)); maitinimo šaltinyje naudojamos standžiosios izoliacijos elektrinis atsparumas nėra pakankamas (5.2.1 punktas); neišlaikytas bandymas, atliekant elektrinio atsparumo bandymus, taikant įtampą tarp pirminės ir antrinės grandinės (5.2.2 punktas).

 

Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2017-12-22 sprendimu Nr. 1BM-276 uždraudė UAB „Digitalas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės