*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą miesto dviratį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą miesto dviratį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą miesto dviratį „Ferrini millionere“. Trumpas produkto aprašymas: metalinis, baltos spalvos rėmas su raudonais purvasargiais. Gaminio kilmės šalis – Bulgarija, importuotojas ir jo adresas - nenurodytas, platintojas - UAB „Provelas”, Birutės g. 3-5, Klaipėda.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. miesto dviratis pavojingas ir neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies saugaus gaminio sąvokos reikalavimų ir standarto LST EN ISO 4210:2014 „Dviračiai. Dviračių saugos reikalavimai“ 2:4.2 punkto – myniklio veleną laikanti veržlė turi aštrius kampus, 2:4.6.8.1.2 (4:4.6.5) punkto – priekinio rato stabdymo jėga sausoje būklėje mažesnė už leistiną (331,4 ± 5,65 N); 2:4.7.7 (3:4.5, 5:4.9.1) punkto – atliekant nuovargio bandymą, 2-e etape po 31672 ciklų nulūžo vairą priveržiantis varžtas; 2:4.11.5 punkto – ratlankio nusidėvėjimas: kai ratlankis yra stabdžių sistemos dalis, ir yra pavojus dėl susidėvėjimo, gamintojas turi atkreipti dviratininko dėmesį į tokį pavojų  tinkamai ir patvariai pažymėdamas tai ant ratlankio dalies, kurios neužstoja padanga; 2:4.19 (3:4.3, priedas A) punkto – bandant, atsilaisvino priekinės bagažinės tvirtinimo varžtas; atsilaisvino myniklį laikanti veržlė; 2:4.20.1 punkto – dviratis neturi atšvaitų šonuose, 2:4.20.4.2 punkto – nėra šoninių atšvaitų; 2:5 punkto a) dalies – gamintojo instrukcijoje nenumatyta dviračio paskirtis su perspėjimu apie neteisingai naudojant gresiančius pavojus; 2:5 punkto c) dalies gamintojo instrukcijoje nėra nurodymo, kaip nustatyti mažiausiąjį sėdynės aukštį ir jį įvertinti, reikalavimų. Miesto dviratis neatitinka saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų, yra pavojingas vartotojams, gali sukelti susižalojimo pavojų.

 

Aukšta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2017-10-26 sprendimu Nr. 1VB-88 uždraudė UAB „Provelas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės