en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą turistinę kėdę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą turistinę kėdę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – sulankstomą turistinę kėdutę art. Nr. HXL-10, prekės brūkšninis kodas 0000011458623.

 

Trumpas produkto aprašymas: sulankstoma kėdutė su kieta dviejų dalių sėdyne. Sėdynė, kojos, apatiniai ir viršutinis kojaryšiai pagaminti iš metalinio dėžinio profilio, sėdynės atramos – iš metalinio lovinio profilio, o sulankstymo ašis – iš metalinio vamzdinio profilio. Sulankstomos kėdutės dalys sujungtos metalinėmis kniedėmis, varžtais ir medsraigčiais, atviri metaliniu profiliu galai uždengti plastiko dangteliais. Sulankstoma kėdutė fiksuojama dviejose padėtyse – sulankstyta ir paruošta sėdėjimui.

 

Sulankstoma turistinė kėdutė art. Nr. HXL-10, prekės brūkšninis kodas 0000011458623, yra pavojinga: bandymais nustatyta, kad kėdutė art. Nr. HXL-10, prekės brūkšninis kodas 0000011458623 yra pavojinga vartotojams, neatitinka standarto LST EN 581-1:2017 „Lauko baldai. Sėdimieji baldai ir stalai, skirti kempingams, buitiniam ir viešajam naudojimui 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai“ p. 5.1 ir p. 5.3.3 saugos reikalavimų ir standarto LST EN 581-2:2016 su pataisa, standarto LST EN 581-2:2016/AC:2016 „Lauko baldai. Sėdimieji baldai ir stalai, skirti kempingams, buitiniam ir viešam naudojimui. 2 dalis. Sėdimųjų baldų mechaninės saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ 6 punkto reikalavimų – sulankstoma kėdutė kelia didesnį sužeidimo pavojų vartotojams, nei leistina įprastai naudojant tokio tipo gaminius, t. y. paruošta naudojimui. Sulankstoma kėdutė neturi fiksavimo įtaiso, neleidžiančio jai susilankstyti naudojimo metu. Atsiranda rizika susižeisti dėl atsirandančių kirpimo taškų, kai norima pakelti sėdynę ir vėl atsisėsti. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad rizika – rimta, kyla susižeidimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-07-22 sprendimu Nr. 1VB-60 uždraudė UAB „Rivona“ Savanorių pr. 176. Vilnius,  tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Pavojingas produktas turi būti sugrąžintas iš vartotojų, sunaikintas atitinkamomis sąlygomis ir įmonė turi teikti Tarnybai informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.