*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą vonios žaislą – „Varlytės“

Uždrausta teikti į rinką pavojingą vonios žaislą – „Varlytės“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – vonios žaislą „Varlytės“ (2 vnt.),   LOT 4986-A, prekės brūkšninis kodas 5056170307178. 

 

Trumpas produkto aprašymas: vonios žaislas – salotinės spalvos minkšto plastiko lankstus spaudomas žaislas (dvi varlytės) su nupieštomis akimis, nosimi ir liežuviu. Viena varlytė yra su standžiojo plastiko garsiniu elementu. Žaislo masė – 60 g, žaislų matmenys – (90 x 85 x 55) mm, (55 x 60x 40) mm.

 

Vonios žaislas „Varlytės“ (2 vnt.), LOT 4986-A, prekės brūkšninis kodas 5056170307178 yra pavojingas, t. y. pagal pateiktus bandymų rezultatus, nustatyta, kad žaislas, neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams – bandant pagal 8.4.2.1 p. (tempimo poveikio įvertinimas), esant 8 N tempimo jėgai, atsiskyrė sugriebiamas žaislo komponentas (garsinis elementas) ir visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą – neturi susidaryti jokių žaislų dalių, kurios, neatsižvelgiant į jų padėtį, neturi visiškai tilpti į cilindrą, bandant pagal 8.2 punkto (smulkių detalių cilindras).  Nustatyta neatitiktis pagal Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 5 punkto reikalavimus šios grupės žaislams.

 

Nustatyta rimta rizika – vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-10-08  sprendimu Nr. 1VB-89 uždraudė UAB „Eurora“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką ir ne vėliau kaip per 5 dienas po žaislo sunaikinimo Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą. 

Įstatymų naujovės