*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – barškutį ant lovytės

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – barškutį ant lovytės

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – barškutį ant lovytės.

 

Trumpas produkto aprašymas: įvairių spalvų standžiojo plastiko barškutis skirtas pririšti skersai lopšio, lovytės arba gulimojo vežimėlio. Barškutį sudaro skirtingų spalvų keturių beždžionių figūrėlės su tarškančiu elementu viduje, trys rutuliukai ir dvi gėlytės, suverti ant gumos. Barškučio galuose - baltos spalvos pritvirtinimo žiedai. Žaislas skirtas kūdikiams. Žaislo masė - 78,5 g., matmenys - (510x70x33) mm. Žaislas supakuotas į plastiko maišelį. Žaislas paženklintas CE ženklu. Nurodytas gamintojas: Uni-Regent Holdings Ltd., Unit 14-19, UG/F, South Seas Centre, 75 Mogy Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hongkong.

 

Gaminio kilmės šalis - Kinija, importuotojas ir jo adresas - UAB "Tavo noras", Ratnyčios g. 5A, Kaunas, platintojas - UAB „Gabilė“, Danutės g. 40-6, Panevėžys.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislo žaislo - barškučio ant lovytės mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugosdarniojo standarto LST EN 71-1:2015 4.7 c), 5.1 b), 5.4 f) punktų reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams- standžiojo plastiko briaunos turi būti be šerpetų, galinčių sužeisti arba įbrėžti; tempimo bandymo metu žaislo pritvirtinimo žiedai nesulūžo, bet virvė iš vienos pusės nutrūko ir žiedas atsiskyrė, barškučio žaisliukai gali laisvai išsibarstyti; smūgiavimo bandymo metu suskilo barškučio vienas rutuliukas ir atskilo beždžionės rankos plastiko gabaliukas, kurie telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašytą smulkių dalių cilindrą; ant žaislų su virvėmis, skirtų pririšti skersai lopšio, lovelės arba gulimojo vežimėlio turi būti įspėjimas "Įspėjimas. Kad vaikas nesusižeistų įsipainiojęs į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas ropomis bando pakilti ant rankų ir kojų". Pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.4 p.- etiketės, pritvirtintos laikantis Reglamento 14.4, 14.5 ir 14.6 punktų, ir prie žaislų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti; 2 priedo 2 p. - žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo 3 p. - atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažinta dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų panaikinta ar iki minimumo sumažinta rizika, kurią galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas; 2 priedo 7 p. - aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus; 8 priedo 11 p. - žaislai, skirti kabinti ant lopšio, vaikiškos lovytės arba vaikiško vežimėlio naudojant virveles, siūlus, gumines juosteles arba juostas, pažymimi šiuo nepanaikinamu įspėjimu ant vartotojams skirtos pakuotės: „Kad vaikas nesusižeistų įsipainiojęs į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas padėtyje ropomis bando pakilti ant rankų ar kojų“. Importuotojas UAB „Tavo noras“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą – barškutį ant lovytės, kuris dėl užspringimo ir uždusimo pavojaus kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

 

Rimta rizika. Uždusimo, užspringimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-08-24 sprendimu Nr. 1NG-70 uždraudė UAB „Tavo noras“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės