en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – prisukamą ančiuką

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – prisukamą ančiuką

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – prisukamą ančiuką NO. 938; prekės brūkšninis kodas 5104732152602.

 

Trumpas produkto aprašymas: inercinis žaislas. Raudonos spalvos, standaus plastiko, su eigos mechanizmu (prisukamas) ant trijų geltonu ratukų ančiukas. Prisukus paleidimo raktą ratai sukasi, ančiukas mina kojomis. Metalinės tvirtinimo detalės (varžteliai). Žaislo masė- 30 g., matmenys - (65x50x80) mm. Žaislas supakuotas į bendrą 12 vnt. kartono pakuote, paženklintas CE ženklu.

 

Žaislas  prisukamas ančiukas NO. 938; prekės brūkšninis kodas 5104732152602, yra pavojingas; t.y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo  prisukamo ančiuko NO. 938 mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislu saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2015 5.1 b) punkto reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams- tempimo bandymo metu atsiskyrusi detalė (ančiuko snapas) ir smūgiavimo bandymo metu atskilusi sujungianti koją su ratu detalė telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašyta smulkių dalių cilindrą; pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte - Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimu; 13.3 punkte- turi būti atsižvelgiama j naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo II skyriaus 2 p. - žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi - jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojama deformuojančią jėgą, nesulūžtu ar nebūtu sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 5 p. - žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Platintojas UAB Žoržikas, pateikdamas j rinka pavojingą žaislą - prisukama ančiuką NO. 938, kuris dėl užspringimo ir uždusimo pavojaus kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalį. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2018-11-09 sprendimu Nr. 1LG-5 uždraudė UAB „Žoržikas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.